ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Ε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ

ΑΦΜ : 094132764

ΔΟΥ : Α' ΣEPPΩN

ΣΕΡΡΕΣ